นิคมฯบางชันผนึกพันธมิตรเอกชน ลุย 24 กิจกรรม CSR ปี 66

ข่าวล่าสุด

“นิคมฯ บางชัน” จับมือบิ๊กธุรกิจ ลุยกิจกรรม CSR ปี 2566 กว่า 24 กิจกรรม เป้าตอบแทนสังคม ตามมาตรฐาน ISO 26000 รองรับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco Excellence

นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน, นายเกียรติชัย ภักดีรอด ผู้จัดการบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด หน่วยงานบางชัน ร่วมกันเปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2566 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน (สนช.) ได้จัดทำแผนงานปฏิบัติการ CSR ภายใต้แผนกลยุทธ์ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในกรอบดำเนินงานการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ภายใต้มาตรฐาน ISO 26000 และการรักษาการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับ Eco Excellence

ทั้งนี้จะมีการดำเนินงานในหลากหลายมิติ ทั้งมิติการสร้างการจ้างงาน และการพัฒนาทักษะให้กับชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม, กรอบการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ กนอ. (CSR Image) โครงการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ควบคุมอุณภูมิอัจฉริยะเพิ่มประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงาน, การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ในส่วนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นโครงการซ้อมแผนฉุกเฉิน, โครงการ ECO Green Network, โครงการ EIA Monitoring และโครงการธงขาวดาวเขียว (เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้โรงงานในนิคมฯ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ)

ส่วนกรอบกิจกรรม CSR อื่น ๆ ที่ สนช.ดำเนินการในปี 2566 เพิ่มเติมได้แก่ โครงการมอบทุนการศึกษา โครงการด้านเทศกาล และศาสนา พร้อมทั้งโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับประชาชนในชุมชนรอบนิคมฯ และโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแสนแสบ โดยแผนการดำเนินงาน CSR ของนิคมฯบางชันในปี 2566 จะดำเนินการใน 24 กิจกรรม เพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างการส่วนร่วมระหว่างนิคมฯ ผู้ประกอบการ ชุมชน ที่ยั่งยืน

“กิจกรรม CSR ในปี 2566 ที่นิคมฯบางชัน ได้ดำเนินการไปแล้ว 3 กิจกรรมได้แก่ การพัฒนาทักษะความรู้ด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบนิคมฯ การสนับสนุนงานบุญศาสนาประจำปี และการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนรอบนิคมฯ บางชัน”

 

ทั้งนี้ในทุกครั้งจะมีพันธมิตรร่วมดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด หน่วยงานบางชัน, บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เพรชิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด, บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด และบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนกิจกรรม CSR เพื่อตอบแทนสังคมของนิคมฯบางชัน