ประกันรายได้ 4 ชนิดจ่อเข้า ครม. คาดปีที่ 4 ใช้เงินไม่มากหลังราคาพุ่ง

ข่าวล่าสุด

“จุรินทร์” เผยชง ครม.พิจารณาโครงการประกันรายได้ปี 4 สินค้าเกษตรแล้ว 4 ชนิด เหลือแค่ยางพาราที่ต้องรอ กนย. อนุมัติก่อน “วัฒนศักย์” คาดโครงการปี 4 ใช้เงินไม่มาก เหตุราคาพุ่งเกินเพดาน ล่าสุดปาล์ม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปี 65 ไม่ต้องจ่ายชดเชย ยกเว้นข้าว มั่นใจปี 65/66 ราคายังดีต่อเนื่อง

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้นำเสนอโครงการประกันรายได้ปีที่ 4 สินค้าเกษตร 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว หลังจากที่คณะกรรมการที่ดูแลพืชทั้ง 4 ชนิดได้อนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการแล้ว เหลือเพียงยางพารา ที่อยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) และหากได้รับการอนุมัติก็จะนำเสนอ ครม.ต่อไป

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า โครงการประกันรายได้ปีที่ 4 มีแนวโน้มว่าจะใช้งบประมาณไม่มาก เนื่องจากขณะนี้ราคาพืชเกษตรหลายตัวมีราคาสูงขึ้นเกินกว่าเพดานที่ประกันรายได้ ทำให้ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง โดยปาล์มน้ำมัน โครงการประกันรายได้ในปี 2565 ที่ผ่านมาไม่ต้องจ่ายชดเชยเลย เพราะราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันราคา 5-60-6.50 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ก็ยังเกินไปกว่าที่ประกันรายได้ไว้ที่ 4 บาทต่อ กก.

สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการปี 2565 ก็ไม่ต้องจ่ายชดเชยมาแล้ว 12 งวดติดต่อกัน และยังมีแนวโน้มที่ราคาจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อไปอีก ซึ่งปัจจุบันราคาอยู่ที่ 11.60-11.80 บาทต่อ กก. และมันสำปะหลัง โครงการปี 2565 ก็ไม่ต้องจ่ายชดเชยมาแล้ว 12 งวดเช่นเดียวกัน และราคายังทรงตัวสูงอยู่ โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 3.30-3.35 บาทต่อ กก.

ส่วนข้าว ขณะนี้ราคาเริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยข้าวหอมมะลิอยู่ที่ 15,000-16,000 บาทต่อตัน ข้าวหอมปทุมธานี 11,000-11,500 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเจ้า 9,500 บาทต่อตัน และข้าวเปลือกเหนียว 11,000-12,200 บาทต่อตัน ซึ่งหลายชนิดมีราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้แล้ว และบางชนิดราคาเกือบจะเท่ากับที่ประกันรายได้

“เท่าที่ประเมิน ณ ตอนนี้ ปาล์ม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ราคาสูงกว่าที่ประกันรายได้ เหลือแค่ข้าวบางชนิดที่ราคายังต่ำกว่าที่ประกันรายได้ โดยโครงการประกันรายได้ก็ต้องมีเอาไว้ เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่เกษตรกรว่าหากราคาต่ำกว่าที่ประกันรายได้ก็จะมีรายได้อีกส่วนจากโครงการ แต่เชื่อว่าแนวโน้มราคาจะยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง และปี 2566/66 จะเป็นปีที่ใช้เงินในโครงการประกันรายได้ลดลง หรือบางตัวอาจจะไม่ต้องใช้เลยก็ได้เหมือนโครงการปี 2564/65” นายวัฒนศักย์กล่าว

โครงการประกันรายได้ปี 4 ที่ผ่านคณะกรรมการที่ดูแลแล้ว มีหลักเกณฑ์เหมือน 3 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ ข้าว วงเงิน 86,740 ล้านบาท กำหนดจ่ายส่วนต่างงวดแรกวันที่ 14 ต.ค. 2565 งวดสุดท้ายวันที่ 26 พ.ค. 2566 มันสำปะหลัง วงเงิน 4,743.5 ล้านบาท ประกันรายได้ กก.ละ 2.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน เริ่มตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2565 -1 พ.ย. 2566 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วงเงิน 1,669.8 ล้านบาท ประกันรายได้ กก.ละ 8.50 บาท เริ่มจ่ายส่วนต่างงวดแรก 20 พ.ย. 2565 และปาล์มน้ำมัน วงเงิน 6,128 ล้านบาท ประกันรายได้ กก.ละ 4 บาท เริ่มจ่ายส่วนต่าง ก.ย. 2565