ในขณะที่รอข้อมูลเรื่อง…เคยจะขายพระแก้วมรกต
national and world news

ในขณะที่รอข้อมูลเรื่อง…เคยจะขายพระแก้วมรกต

อาตมาขอเอาเกร็ดประวัติเรื่องพระแก้วมรกตมาให้ดูก่อนนะ ปล. ชอบฟังประวัติศาสตร์ฉบับมุขปาฐะจากอาจารย์เผ่าทอง ท่านเล่าสนุกดี ก้องชัย ครับผม ถ้าเรื่องประวัติศาสตร์ ผมชอบ อ.สจิตต์ วงษ์เทศ ครับพระอาจารย์ Chanin Klayklung ข่าวลือ พวกนี้ มีมาตลอด อย่างใน tkns ก็มีครับ แต่ เขาจะเขียนว่า ข่าวลือคนับ หลวงพี่ สุมาลี สูงเนิน หลวงพี่ไปลาวแล้วคุยเรื่องนี้สิ จีวรปลิว เดี้ยนรับรอง เจ้าขร้าๆๆๆๆๆ Niyom Noparat มีเวอร์ชั่น เรนนี่&กวิ้นไหมครับ ที่บอกเอาพระแก้วไปขาย เลาะทุ่ง…