ส.ส. ก้าวไกลจะว่าไง ระเบียบ “เครื่องราช” ต้องทำเรื่องขอ

national and world news

(24 ม.ค.64) เฟซบุ๊กเพจ Thailand Vision ได้โพสข้อความว่า

จากกรณี ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง “พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563 จำนวน 31,268 คน” เมื่อวันที่ 22 ม.ค.ที่ผ่านมา ต่อมาเฟซบุ๊กเพจ “ซึ่งต้องพิสูจน์” ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กดังนี้ตรวจสอบรายชื่อหลังมีการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
.
ทั้งนี้การที่จะได้รับการโปรดเกล้าลงมา ผู้ที่ได้รับ ต้องทำเรื่องขอ ส.ส. ก้าวไกลอย่างน้อย 25 คน
.
ในฐานะ ส.ส. 22 คน

1. นายขวัญเลิศ พานิชมาท
.
2. นายคารม พลพรกลาง
.
3. นายจรัส คุ้มไข่น้ำ
.
4. นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์
.
5. นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์
.
6. พันตำรวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ
.
7. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
.
8. นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์
.
9. นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
.
10. นายทองแดง เบ็ญจะปัก
.
11. นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร
.
12. นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
.
13. นายวาโย อัศวรุ่งเรือง
.
14. นายวรภพ วิริยะโรจน์
.
15. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร
.
16. นายวุฒินันท์ บุญชู
.
17. นายศักดินัย นุ่มหนู
.
18. นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล
.
19. นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์
.
20. นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์
.
21. นางสาวเบญจา แสงจันทร์
.
22. นางสาววรรณวิภา ไม้สน

ในฐานะประธานกรรมาธิการ 3 คน

1. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา
.
2. นายสุเทพ อู่อ้น
.
3. นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล

เเละ อดีต ส.ส. อนาคตใหม่ อีก 7 คน
.
ชั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

1. นายชำนาญ จันทร์เรือง

ชั้น ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

1. นายไกลก้อง ไวทยาการ
.
2. นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์
.
3. นายนิรามาน สุไลมาน
.
4. นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ
.
5. นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ
.
6. นางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/E001/2.PDF
.
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระเบียบสําานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 ได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่สมาชิกรัฐสภา และผู้ที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภา ไว้ดังนี้
.
https://www.parliament.go.th/…/article_20130904135136.pdf
——————————-
แหล่งข่าว
https://www.thaipost.net/main/detail/90723

——
โดยมีผู้แสดงความเห็น เช่น

– ไม่สมควรที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แต่ได้รับพิซซ่าพระราชทานแทน

– สส.ขยะเปียกรุุ่นใหม่ ไม่ได้ทำประโยชน์ให้ประเทศเลย ไม่สมควรได้รับ ไม่รู้ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณา

– หน้าไม่ด้านจริงไม่กล้าไปขอพระราชทาน ทั้งที่ตัวเองจ้องจะล้มล้างอ่ะ

– ยินดีด้วย
ความหวังอันสูงสุดในการเป็น ส.ส. ได้สำเร็จลุล่วงแล้ว

– งบเครื่องราช500ล้านที่ถูกพวกควัยส้มสามกีบประชาไทอ้างว่าเป็นงบของสถาบัน สุดท้ายก็มาอยู่กับพวก ส.ส.ส้มนี่ไง พวกมึงจะทวงภาษีก็ไปทวงที่ ส.ส.พวกมึงเองดิ 555

– ให้เข้าไปกราบแทบพระบาทเลยดูซิจะทำหน้ายังไง

– “สหายคำพอง เทพาคำ” ส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 29 อนาคตใหม่(ก้าวไกล) อีกคนเป็น 23

– ด่าวัคซีนพระราชทาน ด่าชนชั้น ด่าศักดินา แต่ปรารถนาเครื่องราชย์

– ก้าวไกลจริงๆครับ ก้าวไปข้างหน้า 2 ก้าว แล้วมูนวอร์ค ถอยหลัง 2,475 ก้าว 😅

– ผมว่าดีนะครับ สามกีบ จะได้เห็นธรรมเนียมการเข้าเฝ้า ซึ่งก็บ่งบอกว่า สส.เหล่านี้ก็เล่นตามน้ำทอน
ทอนบูดช่อ อาจช้ำใจตายก็ได้

– บอกตรงๆนะ ไม่เห็นด้วยเลยที่อนุมัติให้พวกพรรคก้าวไกล ก็รู้ๆกันอยู่ว่า อะไรเป็นอะไร ผู้อนุมัติควรพิจารณาให้ดี เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์เป็นสิ่งสูงค่ายิ่งถ้าทำอย่างนี้คุณค่าของเครื่องราชย์ก็จะ…..อุ๊บ.

– ทำคุณประโยชน์อะไรให้ประเทศชาติ ประชาชนบ้างครับ พรรคนี้ สร้างแต่ความแตกแยก ยังกล้าขอพระราชทานเครื่องราช อีก ไม่ละอายแก่ใจบ้างเหรอ ถามจริง!!!

– หลอกเด็กชู3นิ้วด่าเจ้า.. แต่ตัวเองก้มกราบขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์.จากเจ้า.. ต้องเลวขนาดไหน?

– ศักดินาจงพินาศ ขอเครื่องราชจงเจริญ ถถถถ
หน้าด้านดีจัง ไอ้เหี้ย3กีบ

– คนอยู่เบื้องหน้าต่อสู้เพื่อรับหมายคดี
คนอยู่เบื้องหลังคอยปั่นหัวแต่ขอเครื่องราชย์
ถ้าใครจะโง่ให้มันใส่แอกอยู่ก็ตามสบาย

– เอาแต่เครื่องราชฯ เหรอ? น้ำหลวงอาบศพเอาด้วยไม๊ ?

– หลอกใช้เด็กให้เคลื่อนไหว ตัวเองนั่งชักใยแล้วเก็บผลประโยชน์