“ประมวล” ยก 5 ข้อ ภบท.5 ออกเอกสารสิทธิถือครองที่ดินไม่ได้ เว้นทำเรื่องขอเช่าจาก จนท.รัฐ

ข่าวล่าสุด

อดีต ส.ส.ชลบุรี ชี้ 5 ข้อ ย้ำพื้นที่ ภบท.5 ออกเอกสารสิทธิถือครองที่ดินไม่ได้ ยกเว้นทำเรื่องขอเช่าจาก จนท.รัฐ แนะดูกฎหมายที่ดิน ม.9

วันนี้ (14 เม.ย.) นายประมวล เอมเปีย อดีต ส.ส.ชลบุรี กล่าวถึงกรณีการถือครองที่ดินของนักการเมืองและข้าราชการ ว่า ตนขอถามกลับไปถึงบรรดานักการเมืองนายทุน และพี่น้องประชาชนคนธรรมดาทั่วไปที่ครอบครองที่ดิน โดยเฉพาะการถือครองที่ดิน ภบท.5 ไว้นานนับสิบปี เพราะ 1) ที่ดินที่ครอบครอง ไม่สามารถ ออกเอกสารสิทธิได้ ใช่หรือไม่
2) สิทธิตาม ภบท.5 ไม่ได้เป็นเอกสารสิทธิ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่นำไปจำนองธนาคารไม่ได้ 3) การแจ้ง ภบท.5 เพื่อนำไปขายสิทธิ การครอบครองกันเองเท่านั้น 4) เป็นการใช้เป็นเอกสาร ยืนยันกันเอง ระหว่างผู้ซื้อสิทธิกับผู้ขายสิทธิในที่ดิน 5) คนที่ถือ ภบท.5 อยากออกเอกสารสิทธิตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ที่ถืออยู่ทุกวันนี้ พิสูจน์ได้ว่า ที่ดินแปลงที่ถือนั้น ไม่สามารถออกเป็นเอกสารสิทธิได้เพราะเป็นที่สงวนหวงห้ามตามกฎหมาย สรุปจากอดีตจนถึงปัจจุบันคนถือ ภบท.5 มานานนับสิบปี แต่ไม่ไปขอออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรืออาจไปขอออกเอกสารสิทธิแล้ว แต่เจ้าหน้าที่รัฐทำให้ไม่ได้ จึงถือ ภบท.5 เรื่อยมา อีกทั้งมีการประกาศแจ้งของทางราชการเองว่า ยกเลิกการใช้เอกสารสิทธิ ภบท.5 อ้างอิงสิทธิในการครอบครองที่ดินตั้งแต่ ปี 2551

“ดังนั้น การจะครอบครองสิทธิในที่ดินของรัฐ ในแปลงที่เป็น ภบท.5 ถ้าจะเช่าก็ต้องไปขอเช่ากับหน่วยงานรัฐที่เขาดูแลรับผิดชอบ เช่น ต้องทำเรื่องขออนุญาตผู้ว่าราชการในจั้งหวัดนั้นๆ จะเป็นผู้ให้อนุญาตการเช่า ส่วนการกระทำต่างๆ ที่ส่อไปในทางที่ผิดกฎหมาย ขอให้เป็นขบวนการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือขบวนการของศาลเป็นผู้ตัดสิน ผมแนะนำให้ไปเปิดอ่านประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 และกฎหมายที่ดินมาตราอื่นๆประกอบด้วย คนที่ถือครองที่ดินที่ผิดกฎหมายจะได้ทราบข้อกฎหมายและหาทางแก้ไขต่อไป” นายประมวล กล่าว

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/politics