ผอ.รร.ดังวอนคิดค่าไฟโรงเรียนอัตราต่ำพิเศษ

วันนี้ (30 มี.ค.) นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) กรุงเทพมหานคร เขต1 เปิดเผยว่า ในการประชุมสัมมนาและนิทรรศการดิจิทัลการศึกษา Digital for Education Forum 2020 จุดเปลี่ยน!!!การศึกษาไทย ยุคดิสรัปชั่น Digital School Platform ซึ่งจัดโดยสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย และสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้นำเสนอถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารโรงเรียนต่อ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ โดยเฉพาะเรื่องที่โรงเรียนต้องจ่ายค่าสาธารณูปโภคในราคาเดียวกับสถานประกอบการต่างๆ ทำให้โรงเรียนแบกรับภาระมาก เช่น ค่าไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาโรงเรียน ดังนั้น จึงขอให้ รมว.ศึกษาธิการ และรัฐบาลผลักดันให้การไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้าโรงเรียนในราคาถูกลง โดยให้กำหนดค่าไฟฟ้าในอัตราพิเศษเฉพาะโรงเรียนให้มีราคาต่ำกว่าที่เก็บทั่วไป เพื่อช่วยแบ่งเบาภาโรงเรียนจะได้มีเงินเหลือมาพัฒนาการศึกษาได้

“โรงเรียนในกรุงเทพฯจะจ่ายค่าไฟฟ้า เดือนละหลายแสนบาท ซึ่งโรงเรียนต้องนำเงินอุดหนุนรายหัวการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนที่รัฐจัดให้มาจ่าย เป็นค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน เราแทบจะไม่ได้นำเงินอุดหนุนฯมาพัฒนาโรงเรียนเลย ซึ่งรายจ่ายด้านค่าสาธารณูปโภค เป็นค่าใช้จ่ายหลักของโรงเรียนที่หนักมาก เป็นหนามยอกอก และเป็นอุปสรรคในการบริหารโรงเรียนมาช้านาน เงินอุดหนุนรายหัวที่รัฐจัดให้อันน้อยนิด ไฟฟ้าเอาไปกินหมด ไม่เหลือพอที่จะนำไปพัฒนาโรงเรียน ในการสร้างนวัตกรรมการศึกษาต่างๆ ตามยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนเเปลง ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือไปพัฒนาทักษะนักเรียนให้ก้าวล้ำด้าน เทคโนโลยี ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลายๆโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ล้าหลัง” นายพิศณุ กล่าวและว่า ทั้งนี้ นายณัฏฐพล ได้รับข้อเสนอดังกล่าวไว้พิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไปแล้ว.

Author: ผู้บังคับการ