พระที่กำแพงเพชร งดบิณฑบาตปิดวัดตั้งโต๊ะรับภัตตาหารหน้าวัด สกัดโควิด19

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 29 มี.ค.63 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ วัดวังตะเคียนทอง ม.15 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร กับบรรยากาศการป้องกันโรคโควิด 19 ในหมู่บ้านที่เข้มงวด ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทางวัดได้มีการจัดบวชพระภิกษุ-สามเณรภาคฤดูร้อนไว้แล้ว ทั้งวัดมีพระสงฆ์ 12 องค์ และสามเณร จำนวน 10 องค์ เมื่อสถานการณ์โรคระบาดได้มีความรุนแรงขึ้น ทางพระสงฆ์ พร้อมคณะกรรมการวัดและผู้นำชุมชนก็ต่างพากันตื่นตัวกับการป้องกันการเสี่ยงติดโรคโควิด-19 ในรูปแบบต่างๆ

ทางเจ้าอาวาสและคณะกรรมการเห็นชอบให้มีการปิดวัด คัดกรองคนที่เข้าออกจากต่างถิ่นทั้งวัดและในหมู่บ้านอย่างเข้มงวด มีการตั้งด่านหน้าทางเข้าวัดตลอด 24 ชั่วโมง มีอาสาฯ กู้ชีพ และตำรวจบ้านผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาตั้งจุดคัดกรองหน้าวัดสลับกัน โดยปกติแล้ววัดวังตะเคียนทองแห่งนี้ จะมีประชาชนญาติโยมทั้งหลายเดินทางมาทำบุญสักการะ กราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด และต้นตะเคียนทองที่ให้โชคในวัดกันบ่อยครั้ง

สิ่งที่กระทบกับกิจของสงฆ์ คือ การออกไปบิณฑบาตนอกวัดไม่ได้ ญาติโยมก็ไม่สามารถมาทำบุญที่วัดได้เหมือนปกติเมื่อถึงวันพระ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่ยังสามารถนำอาหารมาถวายที่จุดคัดกรองทางเข้าหน้าวัดได้ มีพระสงฆ์และเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอยู่หน้าวัด โดยถวายและให้พรจุดนั้นเลย ทั้งนี้ทางพระสงฆ์ก็ได้จัดทำ “หน้ากากอนามัย” ไว้แจกญาติโยมที่มาทำบุญด้วย

พระธิติ จันลา พระสงฆ์ในวัดวังตะเคียนทอง ที่ทำหน้าที่รับภัตตาหารจากญาติโยม กล่าวว่า อาตมาได้จะตรวจวัดไข้เพื่อคัดกรองญาติโยมที่มาทำบุญถวายอาหาร หากมีไข้ก็จะให้คุณโยมเหล่านี้กลับไปทันที ส่วนคนที่เดินทางมาจากต่างถิ่นก็จะไม่ให้เข้าโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไปสู่พระสงฆ์และสามเณรที่อยู่ในวัด สร้างความเชื่อมั่นแก่ญาติโยมที่ฝากลูกหลานมาบรรพชาสามเณรช่วงฤดูร้อนได้เป็นอย่างดี.

Author: ผู้บังคับการ