มหาภารตยุทธ

กรุณา – เรืองอุไร กุศลาสัย แปลและเรียบเรียง
ขนาด ๒๖๘ หน้า พ็อคเก็ตบุ๊ค ราคา ๒๐๐ บาท
ครั้งที่ ๘ สำนักพิมพ์ศยาม กรกฎาคม ๒๕๔๓

มหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกนั้นมีไม่กี่ชิ้น ที่เป็นรากเหง้าจิตวิญญาณตะวัน
ตกก็ได้แก่ อีเลียด และโอดิสซี ซึ่งรจนาโดยกวีโฮเมอร์ หากเป็นทางตะวัน
ออกของเรา ก็คงไม่พ้นรามายณะ(รามเกียรติ์) และมหาภารตยุทธนี้เอง

มหาภารตยุทธ ถูกรจนาไว้นับเป็นพันๆปีแล้ว แต่ยังครองใจคนอินเดียจน
ถึงปัจจุบันและยังแผ่อิทธิพลถึงความรู้สึกนึกคิดของชาวเอเชียโดยทั่วไป
การศึกษามหากาพย์เรื่องนี้จึงถือเป็นการกลับไปสำรวจรากเหง้าของตัวเอง
และเพื่อนๆในแถบตะวันออกของโลกไปพร้อมๆกัน

ผมอ่านเรื่องนี้อย่างเพลิดเพลินรวดเดียวจบ อันที่จริงมหาภารตยุทธถูก
รจนาเป็นโศลกไว้ถึงหนึ่งแสนโศลก หรือเทียบเป็นบรรทัดก็ได้ประมาณ
สองแสนบรรทัด แต่เล่มที่อ่านนี้เป็นลักษณะเรียบเรียงสรุปเรื่องราวมาเป็น
ร้อยแก้ว โดยอาจารย์กรุณา และอาจารย์เรืองอุไร คู่สามีภรรยาผู้เชี่ยวชาญ
ทางภารตวิทยาเป็นพิเศษ ท่านใช้ถ้อยโวหารที่ไพเราะอ่านง่ายไม่โบราณเล่า
เรื่องได้อย่างกระชับสนุกตื่นเต้นชวนติดตามตั้งแต่ต้นจนจบ โดยเนื้อเรื่อง
นั้นเกี่ยวกับการรบกันระหว่างฝ่ายเการพ และพวกปานฑพซึ่งทั้งสองฝ่าย
นั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน

ในส่วนตัวผมเอง เมื่ออ่านจบ สิ่งที่ได้นั้นก็คือได้ทบทวนข้อธรรมต่างๆ ใน
แบบตะวันออก ซึ่งอันที่จริงแล้วก็ได้ซึมซับมาตั้งแต่เกิด แต่อาจละเลยหลง
ลืมไปบ้าง นอกจากนี้ยังได้ทำความรู้จักกับตัวละครหลายๆตัวที่เคยคุ้นชื่อ
มานาน เช่นอรชุนนักรบผู้แกล้วกล้า และนางเทราปทีผู้มีสามีพร้อมกันถึง
ห้าคน

ผมอยากสรุปอย่างนี้ว่า มหาภารตยุทธขนาดสองร้อยกว่าหน้าเล่มนี้เพียง
พอที่จะทำให้รู้เรื่องราวโดยรวม และถือเป็นประตูสำคัญบานแรกที่จะนำ
ไปสู่การศึกษารายละเอียดที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อไป ที่น่าสนใจและสามารถหา
ได้ในขณะนี้ก็เช่น ภควัทคีตา อันเป็นตอนหนึ่งของมหาภารตยุทธ ซึ่งมีผู้
แปลเป็นภาษาไทยไว้หลายคน ทั้งแบบอ่านง่ายอ่านยาก คัมภีร์นี้ตัดมา
เฉพาะตอนที่อรชุนหมดอาลัยตายอยากไม่อยากที่จะรบราฆ่าฟันกับพี่น้อง
ตัวเอง พระกฤษณะจึงมาปลอบประโลมชี้ให้เห็นถึงเหตุผลและความ
สำคัญของหน้าที่ คัมภีร์นี้แสดงถึงปรัชญาที่ลึกซึ้งจึงทำให้เป็นตอนที่มีชื่อ
เสียงที่สุดของมหากาพย์มหาภารตะยุทธ

ในบรรทัดสุดท้าย ผมก็อยากเชิญชวนเช่นเคย ว่าหากท่านว่างเว้นจากการ
สำรวจรากเหง้าความเป็นชาวตะวันออกมาช้านาน การเริ่มด้วยมหาภารต
ยุทธฉบับอาจารย์กรุณา-เรืองอุไรเล่มนี้ ก็นับว่าน่าสนใจอยู่ไม่น้อย

Author: ผู้บังคับการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *