วัดพระธาตุดอยสุเทพ ปิดองค์พระบรมธาตุ งดสักการะป้องกันโควิด-19 ระบาด

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ประกาศไม่ให้ขึ้นไปยังลานพระบรมธาตุเจดีย์ป้องกันโควิด-19 แต่ลานชมวิวตัวเมืองเชียงใหม่ยังเปิดให้ชมตามปกติ แนะนำไหว้บูชาด้านนอกก็จะเป็นการดีที่สุดในเวลานี้

กระแสข่าวการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ส่งผลกระทบไปทั่ว โดยที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศปิดเข้าไปสักการะภายในองค์พระบรมธาตุ โดยทางวัดได้ทำการปิดประตูทั้ง 4 ด้านไว้ทำให้มีพุทธศาสนิกชนและชาวต่างประเทศที่ตั้งใจเดินทางมาเพื่อกราบสักการบูชา ไม่สามารถเข้าไปได้

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.63 ทางนายวัลลพ นามวงศ์พรหม ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ของมูลนิธิวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เปิดเผยว่า วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ ไม่เชิงจะปิดทั้งหมด แต่เนื่องจากทางจังหวัดร้องขอความร่วมมือมา ในทุกๆ วัด โดยเฉพาะวัดพระธาตุดอยสุเทพฯเป็นสถานที่คนไปชุมนุมกันมาก จึงขอทางวัดพิจารณาในด้านต่างๆ ไม่ว่าพิธีกรรมขอเลื่อนไปก่อน และทุกวันวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีคนเข้ามาจำนวนมาก มีมาตรการอย่างไร หากไม่มีมาตรการก็ขอให้งดเข้าไปไม่ให้มีคนไปชุมนุม

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ของมูลนิธิวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร กล่าวด้วยว่า ตามมาตรการของทางการ ทางวัดดอยสุเทพฯ จึงปฏิบัติตาม โดยไม่ให้ขึ้นไปยังลานพระบรมธาตุเจดีย์ โดยจะทำการปิดประตูทางขึ้นทั้ง 4 ประตู แต่สำหรับลานชมวิวตัวเมืองเชียงใหม่ยังเปิดให้ชมตามปกติ แต่อย่างไรก็ตามหากมีผู้คนจำนวนไม่มาก และเดินทางมาไกลยังไม่ทราบเรื่อง ก็จะมีประตูบานหนึ่งเปิดไว้ในกรณีดังกล่าว โดยจะมีเจ้าหน้าที่พิจารณาในการเข้าชม แต่ควรจะไหว้บูชาด้านนอกก็จะเป็นการดีที่สุดในเวลานี้.

Author: ผู้บังคับการ