ส.ว.จี้ประกาศใช้ยาแรงงัดพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จัดการโควิด-19ได้แล้ว

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19โดยเร็วก่อนที่จะสายเกินแก้ เพราะอำนาจพิเศษนายกฯ และรัฐบาลจะสามารถนำมาใช้รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน มีบัญญัติในมาตรา 9 และ 11 รวมๆ ประมาณ 16 มาตรการ เช่น ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน หรือเคอร์ฟิว สั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ สั่งปิดเส้นทางคมนาคม ห้ามชุมนุมมั่วสุมหรือไปรวมตัวกันจำนวนมากๆ ห้ามนำเสนอข่าวสารที่กระทบกับสถานการณ์ ห้ามใช้อาคารสถานที่ตามที่กำหนด รวมถึงประกาศให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าพนักงานตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซึ่งจะทำให้มีเอกภาพในการปฏิบัติและการสั่งการมากขึ้นด้วย แต่มาตรการพิเศษเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติทันทีหลังประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ต้องให้นายกฯ ประกาศข้อกำหนดเป็นเรื่องๆ เป็นมาตรการๆ ไป เหมือนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประกาศใช้ทั้งกฎอัยการศึก และ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ แต่ไม่เคยประกาศเคอร์ฟิว มีแค่ขอความร่วมมือห้ามออกจากบ้านบางช่วงเวลาเท่านั้น ทั้งนี้ ประเทศไทยจะต้องชนะถึงเวลาใช้ยาแรงได้แล้ว

Author: ผู้บังคับการ